Pocałuj Mnie

87 tekstów – auto­rem jest Po­całuj Mnie.

brak

Kar­tka i ja. Kto z nas mniej tu czuje?
I jej cze­goś i mi cze­goś brakuje
Leże i wzro­kiem w ciem­ność się wpatruje
Widzę jak słowo mo­je, Two­je ser­ce oskalpuje
Jak w le­tar­gu, is­tnieć świat przestaje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 marca 2015, 13:41

* * *

Zmieniasz wszys­tko, jed­nym spoj­rze­niem, tym ges­tem niewinnym,
Falą czystą, me­lodią głosu, po­całun­kiem płynnym,
Wczo­raj odeszło w niepa­mięć, bo bez znaczenia,
Dzi­siaj za­mieniasz, całe zło, jed­nym szep­tem w marzenia,
Świat prędkości na­biera, ser­ce przys­pie­szo­nym ryt­mem wali,
Gwiaz­da z nieba spa­da, Księżyc tli się w dali,
Taf­la je­ziora, na niej niebo i gwiaz­dy, jak kochankowie,
Cicho, głucho, jed­no uderze­nie i zmienia ob­ra­zy w głowie... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 października 2013, 10:47

* * *

Kon­tro­lowa­ne myśli niekontrolowane,
Mo­men­talne wzlo­ty, kłam­stwa niewypowiedziane
Wyśnione niebo to już tyl­ko piekło,
Chcesz dob­rze, za­bijając piękno,
Udręka po­mie­sza­na z przyjemnością,
Ból z roz­koszą, coś z nicością,
Słowem uśmier­casz, myślą rodzisz na nowo,
Twe os­ta­teczne, to nie os­ta­teczne słowo,
Samozaprzeczalna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 października 2013, 15:56

* * *

Do­tykam gwiazd, mam je na wy­ciągnięcie ręki,
Do­tykam no­cy... ta cisza, te jęki...
Jes­teś mą me­lodią, tą jedną nutą,
Jes­teś kroplą, łzą słoną, wysnutą...
Płomieniem i is­krą... chłodzisz, rozpalasz,
Jes­teś tak blis­ko... nag­le się oddalasz,
Jes­teś mo­men­tem, krótką wiecznością,
Jes­teś mą dziką, wyśnioną miłością,
Od­dechem płyt­kim, ser­ca nagłym biciem,
Jes­teś ni­cością... Jes­teś całym życiem,
Po­całun­kiem, tęsknotą, sza­leństwem, złością,
To jest mo­je życie, jes­teśmy jednością... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 października 2013, 16:44

* * *

Boję się odez­wać, boję się coś poczuć
Je­den zwykły gest, roz­pa­li set­ki uczuć
Nie mogę Ci poz­wo­lić, a so­bie w szczególności
By znów to w so­bie obudzić, choć mi­limetr miłości
Sta­ram się nie myśleć, dob­rze mi to wychodzi
Lecz jed­no małe wspom­nienie, duszy mej szkodzi
Nie do­puszczę Cię do mnie, Twe ser­ce poluje
Muszę się oszu­kiwać, że nic do Ciebie nie czuje 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 10 marca 2012, 18:04

Zniewo­lona przez swiatło płynące z je­go oczu 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 lutego 2012, 22:01

* * *

Jes­tem zła bo smu­tek mnie zabija
Czas się zat­rzy­mał, stoi, nie mija

Za­dajesz ból, choć wiem, że nieświadomie
Po­całuj mnie, po­dejdź bliżej do mnie

Łza całkiem słod­ka, a nie powinna
Myślę o To­bie, lecz każda myśl jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 7 lutego 2012, 11:48

* * *

W życiu Twym rzeczy, ważne i ważniejsze,
Do podjęcia de­cyz­je, trud­ne i trudniejsze
Sta­wianie ludzi na pier­wszym miejscu,
Je­dynych wyb­ra­ny, na miej­sce w Twym sercu
Cze­kam z nadzieją, by być najważniejszą,
By mieć na co cze­kać, nocą najciemniejszą
Byś mnie nie wy­puścił z ser­ca Twe­go nigdy,
By świat Twój ze mną, był tak pięknie inny. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 stycznia 2012, 17:07

Jes­teś wciąż przy mnie, a ja tak cho­ler­nie za Tobą tęsknie 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 stycznia 2012, 19:49

* * *

Stłumionym krzy­kiem, kar­mię swe duszę,
Roz­ry­wam swo­je ser­ce, po­wiet­rzem się krztuszę

Upa­jam wspom­nieniami, za­bijając się jednocześnie,
Upa­dam, lecz pod­noszę się zbyt wcześnie

Odurzam szep­tem, wewnętrznym bólem,
De­likat­ność, po­całun­kiem otulę

I znów ta myśl, łza po po­liczku spływa,
Ser­ce w ka­wałkach, gorący ogień pokrywa 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 14 grudnia 2011, 19:57

Pocałuj Mnie

Ta, która uciekła z domu wariatów i do tej pory żyje na wolności ... Ta, która ma w nosie co inni o niej myślą ... Ta, której nie zrozumiesz ... Ta, która policzyła 5 razy do nieskończoności... Ta, która nauczyła kamień jak być twardym... Ta, która przesłuchała wszystkie piosenki... ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pocałuj Mnie

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

8 listopada 2015, 00:46Lwie Ser­ce sko­men­to­wał tek­st brak

1 marca 2015, 13:41Pocałuj Mnie do­dał no­wy tek­st brak